Jaar verder, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nu moet het per 1 juli 2022 gaan gebeuren: de APK voor dieselpersonenauto’s en bestelbussen moet vanaf dat moment uitgebreid worden met een check op de aanwezigheid van een goed werkend roetfilter. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Het voorstel moet nog wel door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Strafbaar, maar moeilijk te controleren

Sinds 2011 moeten dieselpersonenauto’s een door de fabrikant gemonteerd roetfilter hebben om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Voor bestelauto’s met dieselmotor geldt dit vanaf 2012. Volgens schattingen rijden in Nederland minimaal 100.000 APK-plichtige dieselauto’s en bestelwagens rond die niet door de keuring komen omdat het roetfilter defect is of verwijderd. Hierdoor stoten ze meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Het verwijderen of onklaar maken van een roetfilter op dieselauto’s was al sinds 2017 een strafbaar feit, maar het is moeilijk te controleren. Daar gaat nu verandering in komen.

Met invoering van een zogenaamde deeltjesteller (of fijnstofmeter) in de APK per 1 juli 2022 worden Euro V en Euro VI dieselpersonenauto’s en bestelwagens gecontroleerd of de uitstoot van fijnstof nog voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet een auto niet meer, dan moet het filter vervangen of gerepareerd worden.

Versoepeld

Van Veldhoven heeft recent naar aanleiding van een motie van de VVD en CDA in het voorstel nog de afkeurnorm van het aantal roetdeeltjes versoepeld, omdat anders mogelijk ook auto’s met een aanwezig maar suboptimaal functionerend roetfilter afgekeurd zouden worden. Het is vooral de bedoeling dat de auto’s en bestelwagens waarvan het roetfilter opzettelijk onklaar is gemaakt aangepakt worden.

Bovendien zal er een overgangsregeling gaan gelden voor dieselpersonen-auto’s met bouwjaar 2011 t/m 2016. Bij deze dieselpersonenauto’s speelt dat de kosten voor reparatie niet meer op kunnen wegen tegen de restwaarde, gelet op de verwachte resterende levensduur van de auto. Eigenaren van deze auto’s kunnen de afweging maken om het roetfilter te laten repareren of om het bij de RDW als verwijderd aan te melden. Ze betalen dan wel een MRB-roettoeslag van 15%.

Investeren

Nederlandse garages die momenteel APK’s verzorgen zullen moeten investeren in een deeltjesteller, een apparaat wat al gauw 5000 euro kost. Je kunt je voorstellen dat een dergelijk bedrag voor een kleine garage aanzienlijk is, zeker vergeleken met de dalende populariteit van particuliere dieselauto’s waardoor het terugverdienen lastiger wordt. Dus de APK zal hoogstwaarschijnlijk een stukje duurder worden voor diesels. Er is bovendien nog onzekerheid of het echt allemaal doorgaat. De Tweede Kamer wil mogelijk wachten op de Europese regels (die wellicht afwijken van de Nederlandse regels), maar dat duurt nog even.

Foto: toa555 – stock.adobe.com