De overheid stimuleert milieuvriendelijke auto’s door een lagere bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s geldt daarom een lager bijtellingspercentage. Vanaf 1 januari 2019 zijn de bijtellingsregels wederom veranderd.

Omdat de regels de laatste jaren elk jaar veranderen, ontstaat er onduidelijkheid over de bijtelling. Het doel van deze pagina is dan ook duidelijkheid te scheppen in het begrip bijtelling en wat er de laatste jaren is veranderd.

Wat is bijtelling?

Als je werkgever je een auto ter beschikking stelt, deze wordt volledig vergoed én er wordt in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé mee gereden, dan wordt dit in Nederland door de overheid gezien als extra inkomen. Er wordt dan een percentage van de waarde van de auto bij je inkomen opgeteld. Dit percentage hangt af van de CO2-uitstoot van je auto in grammen per kilometer.

Bijtellingscategorieën

Vanaf 1 januari 2015 werd er geen verschil meer gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s en waren er zes bijtellingscategorieën: 4%, 7%, 14%, 20%, 25% en 35%. De 4%-categorie gold alleen voor elektrisch aangedreven auto’s en 7% in de praktijk voor plug-in-hybrides. Vanaf 1 januari 2016 is de 14% veranderd in 15%, en de 20% is 21% geworden. Vanaf 2017 gelden er nog slechts 3 categorieën: 4% voor elektrische auto’s, 22% voor de rest, behalve oude auto’s, die genieten 35% bijtelling over de marktwaarde. Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto’s dat de cataloguswaarde boven de 50.000 euro ‘normaal’ belast wordt met 22%. Dat geldt niet voor waterstofauto‘s.

BijtellingCO2-grenzen20162017201820192020
Volledig elektrisch (EV)0 g/km4%4%4%4%*4%*
Semi elektrisch (PHEV)1 – 50 g/km15%22%22%22%22%
Zuinig51 – 106 g/km21%22%22%22%22%
Overig> 106 g/km25%22%22%22%22%
> 15 jaar oudn.v.t.35%**35%**35%**35%**35%**

* Boven de 50.000 euro wordt 22% bijtelling gerekend, behalve auto’s op waterstof.

Kijk hier voor auto’s die in 2016 met 15% bijtelling te verkrijgen waren. Kijk hier voor elektrische auto’s die je met 4% bijtelling kunt rijden.

**Oude auto’s

Is je auto van de zaak ouder dan 15 jaar? Dan betaal je 35% bijtelling over de marktwaarde van je auto. Bij deze oude auto’s (youngtimer en oldtimers) is de catalogusprijs en CO2-uitstoot dus niet van belang.
De lagere bijtelling gaat in wanneer de auto 15 jaar oud wordt. Tot dat moment wordt de bijtelling berekend door 25% van de cataloguswaarde bij het inkomen op te tellen. Daarna wordt 35% van de waarde in het economische verkeer (oftewel de dagwaarde wanneer je de auto particulier zou verkopen) opgeteld bij het inkomen. Dit blijft ook in 2019 het geval.

Verandert mijn bijtelling als de CO2-grenswaarden veranderen?

Bijtelling auto’s voor 1 juli 2012

Als je vóór 1 juli 2012 in een nieuwe leaseauto bent gaan rijden die in een lage bijtellingscategorie valt (0%, 14% of 20%) dan blijft je bijtelling laag zolang de auto niet van eigenaar wisselt, ook als de CO2-grenswaarden worden aangepast. Dit is ook van toepassing voor auto’s die voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Bij een wisseling van eigenaar en berijder van de auto na 1 juli 2012 geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden vanaf 1 juli 2012 gerekend.

Bijtelling auto’s na 1 juli 2012

Ga je vanaf 1 juli 2012 een leaseauto rijden die in een lagere bijtellingscategorie valt en wordt deze auto na 1 juli 2012 te naam gesteld, dan blijft je auto 60 maanden in deze categorie vallen (gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld). Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het geval is, geldt die nieuwe indeling wederom voor 60 maanden. Als je auto voorheen dus 25% bijtelling had, en de hoogste bijtellingspercentage verlaagt naar 22%, dan behoud je dus 25%. Hier is nog niet het laatste woord over gezegd overigens.

Hoe betaal je de bijtelling?

Je werkgever houdt loonbelasting in en draagt belasting over de bijtelling voor het privégebruik van je auto af. Als je voor het privégebruik een eigen bijdrage betaalt aan je werkgever, dan gaat dit van de bijtelling af voordat de loonbelasting wordt berekend.

Wat is een eigen bijdrage?

Het kan zijn dat je je werkgever een bepaald bedrag per maand betaalt voor het privégebruik van je auto. Dit is een vast bedrag per maand of per privékilometer. Het kan zijn dat je een duurdere auto wilt rijden dan binnen je autoregeling valt. In dat geval betaal je een vergoeding aan je werkgever. Als dit een aanvullende arbeidsovereenkomst is of als dit gezien wordt als een vergoeding voor privégebruik, dan is dat bedrag aftrekbaar. Een eigen bijdrage kan de bijtelling maximaal verlagen tot nul. Een negatieve bijtelling is dus niet mogelijk.

Wanneer betaal ik geen bijtelling?

Je betaalt geen bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak als je per kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé rijdt. Dit kun je bewijzen met een sluitende rittenadministratie, die je zelf bij moet houden. Ook moet je een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ ondertekenen. Deze kun je opvragen bij de Belastingdienst.

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik

Heeft u een bestelauto van uw werkgever? En gebruikt u die alleen voor werk en niet privé? Dan kunt u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto‘ indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling bij uw loon te doen.

Is woon-werkverkeer privé of zakelijk?

De kilometers die je rijdt voor woon-werkverkeer wordt voor de loonbelasting gezien als zakelijk verkeer.

Let op: hoewel er met zorg aan bovenstaande tekst gewerkt is, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor adviezen raadpleeg de Belastingdienst of uw fiscaal adviseur.