Als je meer dan 500 km per jaar privé met een auto van de zaak rijdt, dan krijg je te maken met bijtelling. Hierbij wordt een percentage van de cataloguswaarde van de auto bij je bruto inkomen opgeteld en daar betaal je vervolgens belasting over. Het standaardpercentage bedraagt 22% sinds 1-1-2017, maar de overheid stimuleert elektrische auto’s door een lagere bijtelling te hanteren (korting op het basispercentage). Hier zit echter een maximum aan (cap). Over de fiscale waarde boven dit maximum betaal je de normale 22% bijtelling (uitgezonderd brandstofcel-auto’s en auto’s met zonnecellen op het dak zoals Lightyear, die genieten over het hele bedrag korting op de bijtelling).

2021 en verder

Deze lage bijtelling voor elektrische auto was in 2020 nog 8% (14% korting), maar is per 1 januari 2021 verhoogd naar 12% (10% korting). Bovendien is het maximum (cap) verlaagd naar 40.000 euro (zie tabel hieronder). Over het bedrag boven deze cap betaal je het reguliere tarief. Het bijtellingstarief geldt 60 maanden (5 jaar) als de auto op kenteken wordt gezet. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Wordt een auto bijv. op 6 maart tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt. Daarna wordt de bijtelling op basis van dan geldende regels opnieuw bepaald. Daarna wordt er per jaar opnieuw berekend.

Na 60 maanden wordt het basistarief van het moment van 1e tenaamstelling gebruikt. Voor EV’s geldt dat de actuele bijtellingskorting hier afgehaald moet worden voor het bedrag onder de cap. Voor een EV van 50.000 met eerste tenaamstelling op 6-3-2016 (4% bijtelling, basistarief 25%) liep de periode van 60 maanden van 1-4-2016 tot 1-4-2021 en reken je vanaf 1-1-2021 4% bijtelling over 50.000 euro, en van 1-4-2021 t/m 31-12-2021 dus met 25-10% = 15% tot 40000 euro, en 25% over 10.000 euro. De rekenmodule ondersteunt dit (nog) niet.

Plannen bijtelling 2020-2030

Plannen bijtelling (FC)EV’s 2020-2030

Bijtelling berekenen

Gebruik de rekenmodule hieronder om de bijtelling van een zakelijk gereden auto te berekenen. Deze rekenmodule houdt ook rekening met het effect op de heffingskorting en arbeidskorting. Deze kortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk en veranderen als je een deel van de cataloguswaarde van een auto bij je bruto inkomen op moet tellen. Probeer het hieronder uit!

* Invoer vereist, in hele euro's
** Invoer in hele euro's. Een eigen bijdrage is een evt. vergoeding die door je werkgever in rekening wordt gebracht voor privégebruik van de leaseauto of als je een duurdere leaseauto wilt rijden dan het leasebudget toestaat.

Heb je suggesties om deze tool te verbeteren, dan horen we dat graag!