In Nederland wordt helaas ook in 2022 het bezit van een auto belast. Deze belasting heet motorrijtuigenbelasting of MRB, wat in de volksmond nog wel “wegenbelasting” wordt genoemd. Er gelden diverse tarieven, die afhankelijk zijn van de aandrijving en het gewicht van de auto. In de regel geldt: hoe zwaarder de auto en hoe meer vervuilend, hoe meer MRB. Benzine is het goedkoopst, daarna LPG (G3-installatie) en aardgas, diesel en het oudere type LPG-installatie. Daarnaast zijn er verschillen tussen de provincies, omdat deze zelf de opslag mogen bepalen. Je berekent het tarief op de website van de belastingdienst.

Er zijn echter vrijstellingen voor bepaalde type auto’s:

MRB-vrijstelling EV en FCEV

Auto’s zonder CO2-uitstoot zoals elektrisch aangedreven auto’s (EV) en waterstofauto’s (FCEV) zijn volledig vrijgesteld van MRB. Dit geldt tot en met 2024, waarna in 2025 een kwarttarief zou moeten gelden en in 2026 het voltarief. Om overstimulering van EV’s te voorkomen worden deze plannen jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgesteld. Het zou dus best kunnen dat het nog gaat wijzigen in de komende jaren.

Update 10-4-2024: en ja hoor, onze overheid verandert de spelregels wéér tíjdens het spel; de belastingkorting op EV’s wordt de komende jaren langzamer afgebouwd dan eerst gepland. Vanaf 2026 gaan elektrische rijders namelijk 60 procent wegenbelasting betalen, van 2027 t/m 2029 70 procent, in 2030 75 procent en vanaf 2031 verdwijnt de korting alsnog helemaal. Maar zien hoe lang deze regels houden… De hoop is dat in die vijf jaar alsnog veel meer mensen overstappen naar een elektrische auto.

MRB-vrijstelling PHEV

Plugin-hybrides (deels elektrisch aangedreven auto) die minder dan 50 gram CO2 uitstoten betalen de helft van de normale MRB voor de gewichtsklasse. Let op: niet alle plugin-hybrides stoten minder dan 50 gram CO2 uit, indien meer dan voltarief. Ook deze regel geldt (in principe) t/m 2024.

Overzicht MRB van 2024 t/m 2027

Hierbij een overzicht van de motorrijtuigenbelasting voor de komende jaren:

Motorrijtuigenbelasting
20242025
2026
2027
1. Volledig elektrisch (EV/FCEV) 0 g/km CO2MRB-vrijMRB-vrij60%70%
2. Reguliere voertuigenvoltariefvoltariefvoltariefvoltarief
3. Semi-elektrisch (PHEV) 1-50 g/km CO2halftariefvoltariefvoltariefvoltarief
4. Hybride >50 g/km CO2voltariefvoltariefvoltariefvoltarief
5. Vervuilende diesel (bestel-) auto particulier >5 mg/km fijnstofvoltarief + 15 %voltarief + 15 %voltarief + 15%voltarief + 15%
6. Vervuilende diesel bestelauto ondernemer > 5 mg/km fijnstof +
≥ 12 jr oud
voltarief + 15 %voltarief + 15 %voltarief + 15%voltarief + 15%

Oldtimers

Auto’s ouder dan 40 jaar worden gezien als oldtimers en komen in aanmerking voor vrijstelling. Hier geldt de datum 1e toelating, die moet minimaal 40 jaar geleden zijn.

Overige vrijstellingen

Daarnaast noemt de belastingdienst nog allerlei andere voertuigen, waarvoor je vrijstelling kunt aanvragen:

– taxi’s
– het gewicht van een rolstoelinstallatie (gedeeltelijke vrijstelling)
– een lijkauto
– een dierenambulance
– een motorrijtuig van de politie
– een motorrijtuig van de brandweer
– een ambulance
– een vuilniswagen
– een kolkenzuiger
– een straatveegwagen
– een motorrijtuig voor de wegenbouw
– een motorrijtuig dat gewoonlijk slechts over een geringe afstand gebruikmaakt van de weg
– een motorrijtuig met een buitenlands kenteken

Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst.