Als je een auto op uw naam heeft staan maar er wordt weinig tot geen gebruik van gemaakt kunt u besluiten om helemaal geen gebruik meer te maken van het voertuig. Dan kunt u het voertuig schorsen.

– Schorsen duurt maximaal 1 jaar.
– Aan schorsen zitten kosten verbonden
– 1 maand schorsen is kosteloos

Voertuig geschorst? Dan is het niet toegestaan om de openbare weg te betreden. Dus ook niet op:

– Paden
– Openbare parkeergelegenheid
– Bermen
– Zijkanten van wegen

Schorsing kan hier online, of via het postkantoor. Meenemen:
– Kentekencard + legitimatie