Bol.com auto
Advertentie (no cookies)

Bouwend Nederland afgelopen week de noodklok geluid over de kwaliteit van het provinciale en lokale wegen. De kwaliteit zou volgens onderzoek van TNS NIPO onder verkeersdeelnemers matig scoren en door de bezuinigingen achter blijven bij de kwaliteit van de rijkswegen. Ze roepen de Nederlanders dan ook op om slecht wegdek te melden.

In opdracht van Bouwend Nederland heeft TNS NIPO in februari 2012 onderzoek gedaan onder automobilisten naar de kwaliteitsbeleving van het Nederlandse wegennet. Een kleine 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat de kwaliteit van regionale en lokale wegen (zwaar) achterblijft bij die van de rijkswegen. Een overgrote meerderheid van 90 procent is dan ook van mening dat er niet beknibbeld mag worden op onderhoud van de provinciale en lokale wegen, maar dat hier juist meer geld voor moet worden uitgetrokken.

Bouwend Nederland waarschuwt dat door onvoldoende onderhoud de komende jaren het risico op afsluitingen of beperkingen op lokale en regionale wegen, bruggen en tunnels zal toenemen. In deze tijd van dalende budgetten bij provincies en gemeenten wordt het onvermijdelijk dat de automobilist meer en meer hinder ondervindt.

Bouwend Nederland luidt de noodklok. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet alleen over de kwaliteit van ons asfalt gaat, maar ook om de portemonnee van de wegwerkers zelf. Maar je auto zien verdwijnen in een gat in de weg vindt niemand leuk.

Er is dan ook een meldpunt waar je slechte wegen kunt melden. En ook een iPhone en Android app, en een Facebook pagina.  Alle meldingen komen terecht bij de desbetreffende gemeente. Wat wil je nog meer? Wellicht rechtsbijstand om evt. schade te verhalen?