De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn er eindelijk uit: het regeerakkoord waar het komende kabinet Rutte III mee aan de slag zal gaan. Na de langste formatie ooit is 2017 al bijna voorbij, maar wat gaat de automobilist er de komende jaren van merken?

We hebben het dan over paragraaf 3.2 uit het regeerakkoord (pdf). Hieronder vind je de passages die gelden voor automobilisten samengevat.

Infrastructuur

 • Er wordt cumulatief 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor infrastructuur in de eerstkomende drie jaar. Dit wordt verdeeld tussen weg, water en openbaar vervoer.
 • De volgens onderzoek grootste resterende knelpunten worden aangepakt: A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58).
 • Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht.
 • Spitsstroken gaan vaker open waar het milieutechnisch en verkeersveilig kan.

Personenvervoer

 • Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg.
 • Verkeersinformatie wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. Privacy wordt gewaarborgd.
 • Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Fiscale stimulering wordt hiermee in lijn gebracht (lees: afbouwen lage bijtelling etc.).
 • We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.
 • Er komt (net als in Duitsland) één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.
 • Er worden pilots uitgevoerd om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit (nu) leidt tot een systeem van rekeningrijden. Vrachtwagens krijgen al wel snel kilometerheffing, maar dat systeem wordt overgenomen uit Duitsland en België.

Verkeersveiligheid

 • Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag, en hiervoor zal samengewerkt worden tussen (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties.
 • Wegen moeten veiliger, met name N-wegen, door weginrichting, beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en betere registratie van verkeersongelukken.
 • Waar het kan gaat de verlichting op snelwegen ’s avonds en ’s nachts weer aan.
 • Boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd en verkeersaso’s worden strenger beboet.

Foto: screenshot presentatie regeerakkoord door Rutte